Bel Weert: 0495 450122, Bel Roermond: 0475-400611 of stuur een e-mail: info@bonten-advies.nl

MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020

MKB verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020

Zeker voor kleine werkgevers is het lastig om te voldoen aan de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers. Minister Koolmees van SZW heeft hiervoor gezocht naar oplossingen. Eén daarvan  is de introductie van de MKB verzuimontzorgverzekering. Dit moet een goed betaalbare verzekering worden, waarbij verzekeraars werkgevers ‘optimaal’ ontzorgen als een werknemer (langdurig) ziek wordt. De verzekering moet het risico op een loonsanctie na twee jaar ziekte wegnemen. De minister heeft onlangs laten weten dat het voor werkgevers mogelijk zal zijn om per 1 januari 2020 de MKB verzuimontzorgverzekering in te laten gaan.

Verzekeraars die de MKB verzuim-ontzorgverzekering aanbieden, zullen in september duidelijkheid geven over hun precieze polisvoorwaarden. Vanaf dan kunnen werkgevers de verzekering afsluiten, die per 1 januari 2020 in kan gaan. Dit type verzekering is geen verplichting, maar een mogelijkheid voor organisaties. Deze zomer werkt de minister met de werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars aan een loket dat controleert of MKB verzuim-ontzorgverzekeringen aan de eisen voldoen en waar werkgevers terechtkunnen met klachten over de verzekering.

Bij de invulling van de MKB verzuim-ontzorgverzekering speelt de casemanager een centrale, ontzorgende rol. De verzekeraar wijst deze casemanager bij dreigend langdurig verzuim toe aan de werkgever en werknemer. De casemanager – die onderdeel is van het dienstverleningspakket – voert de regie bij de re-integratie en stimuleert dat alle betrokkenen aan hun (wettelijke) taken werken. Hij ondersteunt de werkgever bij zijn verplichtingen, maar neemt verantwoordelijkheden niét over.