Bel Weert: 0495 450122, Bel Roermond: 0475-400611 of stuur een e-mail: info@bonten-advies.nl

Wijzigingen per 1 juli 2023

Wijzigingen per 1 juli 2023

Per 1 juli zijn er diverse wijzigingen op loongebied. Hierbij hebben we de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer van 13 weken naar 6 weken

Voor de werknemers die op 1 juli 2023 al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 ontstaan gaat de termijn van 6 weken gelden.

Voor meer informatie: Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer definitief naar 6 weken per 1 juli · Salaris Vanmorgen

 

Verplicht visie geven op re-integratietraject in plan van aanpak per 1 juli

Bij (langdurig) zieke werknemers dient een plan van aanpak te worden opgesteld. Vanaf 1 juli 2023 moeten werkgevers en zieke werknemers hun visie op het re-integratietraject geven.
Dit dient te leiden tot een grotere betrokkenheid van zowel de werknemer als de werkgever bij het re-integratieproces.

Voor meer informatie: Verplicht visie geven op re-integratietraject in plan van aanpak per 1 juli · Salaris Vanmorgen

 

Nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders per 1 juli

Als werknemers in het buitenland wonen en (gedeeltelijk) thuiswerken kan dit gevolgen hebben voor de sociale zekerheid en belastingplicht voor de werknemer.
Voor de socialezekerheidswetgeving geldt per 1 juli 2023 dat werknemers op basis van een kaderovereenkomst telewerken in de woonstaat tot 50% van de totale arbeidstijd, dit niet leidt tot wijzigingen.

Voor meer informatie: Nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders per 1 juli · Salaris Vanmorgen

 

Stijging minimumloon per 1 juli 2023

Het wettelijk brutominimumloon stijgt per 1 juli 2023 weer.

De nieuwe bedragen zijn als volgt (het uurloon is afhankelijk van wat een fulltime werkweek is binnen het bedrijf/de cao):

Er is een initiatiefwetsvoorstel Wet invoering minimumuurloon met een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2024. Hierbij zal niet meer worden uitgegaan van een minimummaandloon wat vervolgens wordt omgerekend naar verschillende uurlonen, maar wordt uitgegaan van een minimumuurloon wat gebaseerd wordt op een normale arbeidsduur van 36 uur per week.
Dit houdt in dat voor werkgevers met een werkweek van 37 uur per week of meer, de minimumuurlonen (fors) zullen stijgen.

Bron: www.salarisvanmorgen.nl