Bel Weert: 0495 450122, Bel Roermond: 0475-400611 of stuur een e-mail: info@bonten-advies.nl

Aandachtspunten rondom vakantiedagen

Aandachtspunten rondom vakantiedagen

De zomermaanden zijn aangebroken en daarmee de vakanties. In deze periode ontstaan bij zowel werkgevers als werknemers vaak vragen rondom vakantiedagen. Hierbij zetten wij vier aandachtspunten op een rij:

  1. Zolang een werknemer nog in dienst is mag de werkgever de wettelijke vakantiedagen van de werknemer niet uitbetalen. Ook niet op verzoek van de werknemer. Of de bovenwettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband uitbetaald mogen worden is afhankelijk van wat hierover is afgesproken in de CAO of de arbeidsovereenkomst. Bij uitdiensttreding van de werknemer mogen zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantiedagen uitbetaald worden.
  2. Het door de werkgever opleggen van een verplichte vakantiedag of periode mag uitsluitend als deze mogelijkheid in de CAO of in het arbeidscontract is opgenomen. Indien hier geen afspraken over vastliggen, heeft de werkgever de toestemming van de ondernemingsraad (OR) nodig. Indien er geen OR is zullen de werkgever en werknemer er onderling uit moeten komen.
  3. Een werkgever mag een vakantieverzoek van een werknemer weigeren vanwege zogenoemde zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit dient de werkgever wel binnen twee weken na het indienen van het vakantieverzoek schriftelijk aan de werknemer mede te delen.
  4. Voor vakantiedagen geldt een verval- of verjaringstermijn. Wettelijke vakantiedagen blijven tot een half jaar na het jaar van opbouw geldig. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf kalenderjaren na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. In de CAO of de arbeidsovereenkomst kan een langere verval- of verjaringstermijn zijn overeengekomen.

0 Reacties

Laat een reactie achter