Bel Weert: 0495 450122, Bel Roermond: 0475-400611 of stuur een e-mail: info@bonten-advies.nl

Update steunmaatregelen ondernemers

Update steunmaatregelen ondernemers

Op de valreep van het jaar brengen we u graag nog op de hoogte van de ontwikkelingen van de verschillende steunmaatregelen voor ondernemers die door de lockdown getroffen worden.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL Q4 2021 is deze week (20-12-2021) geopend. Deze dient u aan te vragen vóór 28 januari 2022. Belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat u in het 4e kwartaal 2021 minimaal 20% minder omzet had dan het 4e kwartaal 2019 of het 1e kwartaal 2020. De overige voorwaarden vindt u op deze site van het RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl/tvl-q4-2021. Op deze site kunt u tevens terecht voor de aanvraag. Deze dient u zelf weer te doen middels uw DigiD of eHerkenning. Mocht u hier hulp bij wensen, staan we uiteraard graag voor u klaar. Er is reeds aangekondigd dat er ook in het 1e kwartaal van 2022 een TVL regeling zal komen.

De vaststelling van de TVL Q2 2021 is ook reeds opengesteld. Aanvragers van deze regeling dienen uiterlijk 8 maart 2022 hun werkelijke omzet doorgegeven hebben. Anders lopen zij het risico de volledige TVL over deze periode terug te moeten betalen.

 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Het aanvraagloket voor de NOW 5.0, zevende aanvraagperiode, is open van maandag 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022. De tegemoetkoming  is voor de maanden november en december 2021.

Werkgevers die te maken hebben met een verwacht gemiddeld omzetverlies van tenminste 20% over twee aaneengesloten maanden, kunnen bij het UWV een tegemoetkoming voor deze twee maanden aanvragen.

  • Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 90% omzetverlies.
  • De tegemoetkoming is voor de periode van twee maanden maximaal 85% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De omzet van de aanvraagperiode wordt afgezet tegen de referentieomzet, welke 1/6 van de omzet van 2019 bedraagt.
  • De loonsom wordt, net als bij de eerdere aanvragen van de NOW, verhoogt met 40% voor de werkgeverskosten.
  • Het voorschot is 80% en wordt in één keer uitbetaald en niet in termijnen.
  • Bij werkgevers die tegemoetkoming hebben ontvangen in de zesde aanvraagperiode, hoeft de omzetverliesperiode niet aan te sluiten op de zevende aanvraagperiode. Deze periodes kunnen ook overlappen.
  • Loonsom mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in september 2021, zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.

Aanvraag dient door de werkgever zelf te gebeuren via de site van het UWV en kan worden aangevraagd met en zonder eHerkenning: https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-tegemoetkoming-now-zevende-aanvraagperiode.aspx

Mocht u hulp nodig hebben bij het indienen van de van de aanvraag dan is dat uiteraard mogelijk, u kunt dan contact opnemen met de loonafdeling om een afspraak in te plannen.

UPDATE: Er is inmiddels bekendgemaakt dat om werkgevers tegemoet te komen in de loonkosten in het eerste kwartaal van 2022 opnieuw een NOW-tranche wordt opengesteld: de NOW-6.0. Het streven is om het aanvraagloket voor de NOW 6.0 in de tweede helft van februari te kunnen openstellen. Er is 21 december aangekondigd dat het maximale omzetverlies waarvoor werkgevers NOW 5.0 en NOW 6.0 ontvangen verhoogd gaat worden van 80% naar 90%.

 

Bijzonder uitstel van betaling belastingschulden

Ondernemers met betalingsproblemen vanwege de coronacrisis konden tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor verschillende belastingen. Het demissionair kabinet heeft besloten deze regeling te verlengen. Wat u hiervoor moet doen, hangt af van de situatie:

  • Indien u eerder bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen en u hebt uw belastingschuld nog niet volledig betaald, dan krijgt u nu automatisch weer bijzonder uitstel van betaling. U hoeft dit dus niet opnieuw aan te vragen.
  • Indien u eerder bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen en u hebt uw belastingschuld al volledig betaald, dan dient u opnieuw bijzonder uitstel van betaling aan te vragen.
  • Indien u niet eerder bijzonder uitstel van betaling hebt aangevraagd kunt u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

De aanvraag is echter nog niet mogelijk. Dit wordt spoedig bekendgemaakt. Het bijzonder uitstel geldt tot 1 februari 2022. Belastingen met een uiterste betaaldatum vóór 1 februari 2022 hoeft u dus nog niet te betalen. In januari 2022 wordt beslist of een verdere verlenging van het bijzondere belastinguitstel vanwege de coronacrisis noodzakelijk is.

 

Eindejaartips 2021

Tot slot willen we u HIER graag nog verwijzen naar een naslagwerk van het Register Belasting Adviseurs met daarin alle fiscale tips om 2021 goed mee af te sluiten. Hiervoor kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw adviseur.