Bel Weert: 0495 450122, Bel Roermond: 0475-400611 of stuur een e-mail: info@bonten-advies.nl

Beperking afschrijving gebouwen

Beperking afschrijving gebouwen

Het kabinet beslist dat de bv gebouwen in eigen gebruik alleen nog kan afschrijven als die in de boeken staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde. Als de boekwaarde van uw onroerend goed lager is dan de woz-waarde, dan kunt u per 2019 geen afschrijving meer toepassen. Hierdoor wordt uw jaarlijkse winst hoger en betaalt u meer vennootschapsbelasting. Op dit moment kan worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde.

Er zijn wel andere manieren om de aanschafkosten van uw bedrijfspand(en) op de bedrijfswinst in mindering te brengen.

  • Zo kan uw onroerend goed – onder voorwaarden – in aanmerking komen voor een afwaardering van de boekwaarde. Eén van de voorwaarden is dat de werkelijke waarde minimaal 10% lager is dan de boekwaarde.
  • U kunt ook bezwaar maken tegen de woz-waarde van uw onroerend goed.
  • Toekomstige onderhoudsuitgaven nu aftrekbaar maken. Dit mag als u voldoet aan de eisen van het vormen van een voorziening.