Bel Weert: 0495 450122, Bel Roermond: 0475-400611 of stuur een e-mail: info@bonten-advies.nl

Aanvullende maatregelen COVID-19

Aanvullende maatregelen COVID-19

De overheid heeft nu een aantal aanvullende maatregelen getroffen, naar aanleiding van de nog altijd aanwezige coronacrisis. Onderstaand treft u een overzicht aan van de, voor u, mogelijk belangrijkste aanvullende maatregelen:

1. Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) mag tijdelijk zijn/haar loon verlagen over het jaar 2020 vanwege de coronacrisis. Deze verlaging van het gebruikelijk loon wordt gebaseerd op de omzetdaling van het jaar 2020 ten opzichte van het jaar 2019. Wanneer de omzet van de BV over het jaar 2020 25% lager is dan de omzet over het jaar 2019, dan mag het gebruikelijk loon 2020 maximaal 25% lager zijn dan het gebruikelijk loon van het jaar 2019. De vormgeving van deze maatregel en de voorwaarden zullen vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling en voorwaarden die tijdens de kredietcrisis in 2009 zijn getroffen. Het is nog onduidelijk of het verbod van het laten stijgen van de rekening-courantschuld of het uitkeren van dividend ook in deze maatregel wordt opgenomen. Mocht je van deze regeling gebruik willen maken, dan graag doorgeven aan de loonadministratie.

2.Werkkostenregeling

Door de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3 procent voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Deze verhoging biedt werkgevers de mogelijkheid om in deze moeilijke tijd hun werknemers extra tegemoet te komen.

3. Urencriterium

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemingsaftrekken. De bekendste is de zelfstandigenaftrek, maar hier kunnen ondernemers alleen gebruik van maken als ze de 1.225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Het urencriterium van 1.225 uur op jaarbasis (gemiddeld ongeveer 24 uur per week) wordt versoepeld. Voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 mag een ondernemer voor het urencriterium ervan uitgaan dat de ondernemer ten minste 24 uur per week aan zijn onderneming heeft besteed. Ongeacht of de ondernemer vanwege de coronamaatregelen wel of geen uren aan zijn onderneming heeft besteed. Deze versoepeling geldt ook voor het verlaagde urencriterium van 800 uur op jaarbasis (gemiddeld ongeveer 16 uur per week) voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Deze ondernemers worden geacht ten minste 16 uur per week aan de onderneming te hebben besteed in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. Wanneer voor seizoensgebonden ondernemers de piek van de uren in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 valt, dan geldt voor deze groep ondernemers een aanvullende regeling. Deze regeling houdt in dat de seizoensgebonden ondernemers voor de bepaling van het urencriterium voor het jaar 2020 uit mogen gaan van de uren die zij besteden in dezelfde periode van de oudere jaren.

4. Fiscale coronareserve

Het wordt mogelijk, voor bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, om verliezen die zij dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking te nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020. Het kabinet geeft aan het onwenselijk te vinden als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van 2019 te brengen. Hierbij geldt dat de coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019.

 

Heeft u nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden over bovenstaande of heeft u andere vragen inzake de gevolgen van het Coronavirus van uw onderneming?

 

Neem dan gerust contact met ons op.

 

Het team van ‘Bonten Advies’ staat voor u paraat.