Bel Weert: 0495 450122, Bel Roermond: 0475-400611 of stuur een e-mail: info@bonten-advies.nl

Hoe om te gaan met een stagevergoeding?

Hoe om te gaan met een stagevergoeding?

De vakantie is weer voorbij en de scholen zijn begonnen. Dit betekent ook dat weer veel scholieren en studenten beginnen met een stage. In veel gevallen wordt hier een stagevergoeding voor ontvangen. Hoe dient u als werknemer hier mee om te gaan? Hierin worden twee situaties onderscheiden:

  1. De stagiair ontvangt een marktconforme beloning (bijv. CAO-loon):
    • De reguliere regels voor loonheffingen zijn van kracht. De werkgever dient loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden op het loon en premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) af te dragen.
  2. De stagiair ontvangt geen marktconforme beloning:
    • Er is sprake van een fictieve dienstbetrekking. De werkgever dient loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden en werkgeversheffing ZVW af te dragen. Er hoeven echter geen premies werknemersverzekeringen berekend te worden.

Let op: indien de stagiair na zijn stage in datzelfde kalenderjaar alsnog in dienst treedt vindt er een inhaaleffect plaats. De werkgever dient dan alsnog premies werknemersverzekeringen af te dragen over de vergoeding die de stagiair tijdens zijn stageperiode ontving.

0 Reacties

Laat een reactie achter