Bel Weert: 0495 450122, Bel Roermond: 0475-400611 of stuur een e-mail: info@bonten-advies.nl

Verlenging bijzonder uitstel van betaling belastingdienst

Verlenging bijzonder uitstel van betaling belastingdienst

Ondernemers die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis kunnen voor hun openstaande belastingschulden bijzonder uitstel van betaling krijgen. Veel ondernemers hebben dit al in maart of april aangevraagd, waarna zij drie maanden betalingsuitstel kregen. Inmiddels is voor veel van hen het bijzonder uitstel voorbij of nadert dat moment snel. De Belastingdienst gaat in juli een brief sturen naar deze ondernemers om hen te informeren over de mogelijkheden na het aflopen van het bijzonder uitstel.

De ondernemers hebben de volgende mogelijkheden:

  • Als de eerder aangevraagde drie maanden bijzonder uitstel ontoereikend is, dan kan de ondernemer onder voorwaarden dit betalingsuitstel verlengen;
  • Als de liquiditeiten het toelaten dan kan de ondernemer ervoor kiezen om de openstaande belastingschuld(en) direct te betalen;
  • De ondernemer kan ervoor kiezen om het bijzonder uitstel niet te verlengen. De ondernemer hoeft dan niet direct de openstaande belastingschulden te betalen, maar moet dan wel de nieuwe belastingschulden op tijd voldoen om boetes te voorkomen. Na de zomer doet de Belastingdienst een voorstel voor een betalingsregeling. Tot dat bericht is ontvangen van de Belastingdienst, kan de ondernemer desgewenst ook al eerder (gedeeltelijk) de openstaande belastingschulden betalen. Deze bedragen worden dan afgeboekt van de openstaande schuld.

Indien er gebruik is gemaakt van het eerste uitstel, dit dient verlengt te worden en de openstaande belastingaanslagen zijn gezamenlijk lager dan € 20.000, dan kan snel en gemakkelijk bijzonder uitstel verlengd worden met een online formulier. In het formulier geeft u de omstandigheden en gevolgen aan waardoor uw onderneming door de coronacrisis is getroffen. Verder verklaart u in het formulier dat u er alles aan doet om uw liquiditeitspositie te behouden of te versterken. Dit betekent dat uw onderneming geen eigen aandelen inkoopt, geen dividenden uitkeert en dat aan bestuur en directie geen bonussen, winstuitdelingen of andere betalingen die kenmerken van bonussen hebben worden uitgekeerd over het jaar 2020. Deze verklaring geldt voor de periode vanaf het insturen van het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring. Het verzoek voor verlenging bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling hebt aangevraagd.

Indien de totale belastingschuld hoger is dan € 20.000 heeft de belastingdienst extra informatie nodig waaruit blijkt dat u betalingsproblemen hebt die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. Omdat het om een hoog belastingbedrag gaat, hebben wij ook een verklaring nodig van een derde-deskundige.